Poznaj proste sposoby oceny sprawności ruchowej i pamięci po 55 roku życia.

Skorzystaj z pakietu unikatowych narzędzi do zbadania swojej sprawności ruchowej oraz poznawczej. Oferujemy proste testy, zweryfikowane w badaniach naukowych, dostosowane do wykorzystania w warunkach domowych.

Wykonaj badanie

Wykonaj badanie korzystając z aplikacji lub skorzystaj z anonimowej, diagnostycznej rozmowy telefonicznej.

3D451886-6F5A-40B8-B989-E33B61DC737E Created with sketchtool.

Test pamięci

Ocena stanu pamięci z wykorzystaniem aplikacji Test Pamięci.

Test sprawności ruchowej dłoni

Test oceniający sprawność motoryczną w oparciu o analizę ruchu dłoni.

Anonimowy test psychologiczny

Badanie pamięci z wykorzystaniem Zdalnej Oceny Pamięci w anonimowej rozmowie z psychologiem.

Dla kogo?

Badania polecamy osobom w wieku powyżej 55 lat. Wykonanie badania Testem Pamięci w wersji mobilnej lub anonimowego testu psychologicznego rekomendowane jest w przypadku zaobserwowania pogorszenia pamięci oraz innych funkcji poznawczych takich jak: koncentracji uwagi, zdolności uczenia się, orientacji w terenie, umiejętności językowych. Wskazaniem do wykonania badania sprawności ruchowej dłoni jest odczuwalne pogorszenie możliwości samodzielnego poruszania się, częste potknięcia lub zdarzające się upadki. Badania są zaplanowane do samodzielnego wykonania. Możliwa jest pomoc osoby towarzyszącej jedynie w przygotowaniu do badań.

55+

Na czym to polega?

Oferowane testy stanowią element profilaktyki zdrowego starzenia (tzw. healthy ageing). Badania mają charakter przesiewowy i zostały przystosowane do wykonania w domu z zachowaniem udowodnionej w badaniach naukowych przydatności diagnostycznej.

Obserwowane zmiany w zachowaniu mogą, ale nie muszą, być naturalnym przebiegiem procesu starzenia. Celem realizacji badań jest odpowiednio przesiewowa ocena funkcji poznawczych, sprawności ruchowej oraz ocena pamięci jeszcze bez konieczności korzystania z porady w placówce medycznej. Pomagamy rozróżnić, co jest normalne w starzeniu się, a co może wskazywać na chorobę, którą można po prostu leczyć.

Wynik badania wskazuje na funkcjonowanie w normie właściwej dla wieku lub jej przekroczenie - w takim przypadku rekomendowana jest dalsza diagnostyka w placówce medycznej w celu identyfikacji przyczyn zaobserwowanych zmian w zachowaniu.

Kto za tym stoi?

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu

Dostarczamy narzędzia informatyczne

EMC Silesia - Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe

Dostarczamy wiedzę medyczną

Fundacja Pamięć i Pomoc im. Dr. Edmunda Gryglewicza

Promujemy profilaktykę zdrowego starzenia

Wykonaj badanie

Wykonaj badanie korzystając z aplikacji lub skorzystaj z anonimowej, diagnostycznej rozmowy telefonicznej.

3D451886-6F5A-40B8-B989-E33B61DC737E Created with sketchtool.

Test pamięci

Ocena stanu pamięci z wykorzystaniem aplikacji Test Pamięci.

Test sprawności ruchowej dłoni

Test oceniający sprawność motoryczną w oparciu o analizę ruchu dłoni.

Anonimowy test psychologiczny

Badanie pamięci z wykorzystaniem Zdalnej Oceny Pamięci w anonimowej rozmowie z psychologiem.

Poznaj naszą politykę prywatności

Platforma testysenioralne.pl powstaje w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne — II konkurs. Umowa o dofinansowanie nr IS-2/54/NCBR/2015.