Test sprawności ruchowej dłoni

Test oceniający sprawność motoryczną w oparciu o analizę ruchu dłoni.

Test sprawności ruchowej dłoni

Test sprawności ruchowej dłoni polega na jak najszybszym, naprzemiennym pukaniu (dotykaniu palcem wskazującym ręki dominującej) w podświetlone pola na ekranie tabletu. Do wykonania testu potrzebne jest urządzenie z ekranem dotykowym o szerokości co najmniej 18,5cm (np.  tablet o przekątnej ekranu ok 10" lub większej) i przeszkoda własnoręcznie wykonana z kartki A4.

Dokładne instrukcje wykonania przeszkody oraz instrukcja wykonania testu dostępne są na stronie z informacjami.

Kalibracja ekranu

Uwaga: wygląda na to, że tablet ustawiony jest krótszą stroną do góry. Obróć go o 90 stopni.

Żeby test mógł być przeprowadzony poprawnie, bardzo ważne jest, żeby rozmiary pól i odległości zgadzały się z założeniami Testu Sprawności Ruchowej Dłoni.

Jako wzorca użyj kartki A5 (połowa kartki A4). Przyłóż krótszy bok kartki do szablonu poniżej. Jeżeli szablon nie pasuje, użyj suwaka lub przycisków +/- tak, żeby dopasować ramkę do kartki.

-+
Ten bok ramki ma pasować do krótszego boku kartki A5.
 • Przyłóż tu krótszy bok kartki A5 (możesz użyć kartki z zeszytu lub złożyć na pół kartkę A4).
 • Jeżeli wielkość nie pasuje, spróbuj ją dopasować użwając suwaka lub przycisków +/- powyżej.
 • Jeżeli nie da się dopasować kartki, to Twój tablet może nie spełniać wymagań testu.

Przygotuj się do testu

Przed naciśnięciem przycisku Dalej przeczytaj poniższe informacje.

 1. Zanim test się rozpocznie możesz wybrać jego rodzaj:
  • Naukę (test próbny), trwający 10s.
  • Właściwy test TSRD, trwający 60s.
  Tylko pełny test daje miarodajne wyniki podlegające analizie.
 2. Pomiar rozpoczynie się po wyborze rodzaju testu. Początek zasygnalizowany zostanie sygnałem dźwiękowym.
 3. Po usłyszeniu sygnału należy jak najszybciej, naprzemiennie dotykać pomarańczowe pola po obu stronach przeszkody.
 4. Uwaga: Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem testu wsunąć tablet w przygotowaną przeszkodę zgodnie z instrukcją.
 5. Uwaga: Pamiętaj, że wielokrotne wykonywanie testu w  krótkich odstępach czasu może zmniejszyć jego skuteczność w identyfikacji ewentualnych problemów. Możesz powtórzyć test, jeżeli w trakcie jego wykonywania wystąpiły problemy natury technicznej.