Uwaga: Jeżeli widzisz ten tekst, to funkcja Javascript jest prawdopodobnie wyłączona. Ta strona potrzebuje funkcji javascript między innymi do pobrania listy wolnych terminów.

Jeżeli chcesz, możesz spróbować, ale sugeruje się wejście na stronę w innej przeglądarce lub włączenie funkcji Javascript.

Anonimowy test psychologiczny

Badanie pamięci z wykorzystaniem Zdalnej Oceny Pamięci w anonimowej rozmowie z psychologiem.

Badanie polega na telefonicznej, umówionej wcześniej rozmowie z psychologiem, w czasie której wykonywana jest Zdalna Ocena Pamięci weryfikująca pamięć i inne funkcje poznawcze. Zamiast telefonu można wykorzystać także komunikator internetowy Skype. W obu przypadkach osoba badana odpowiada ustnie na 18 kolejno zadawanych pytań. Badanie jest anonimowe i zostaje zakończone podaniem wyniku wraz z krótką interpretacją.

Badanie jest odpłatne. Aby z niego skorzystać, konieczne jest wykupienie kodu dostępu do rezerwacji terminów wykonania badania,a następnie umówienie terminu rozmowy. Kody dostępne będą od 1 marca 2018 r. w sieci sprzedaży Grupy EMC Szpitale. Aby zrealizować badanie w umówionym terminie należy wykonać połączenie pod wskazany numer telefonu lub użyć komunikatora internetowego do połączenia ze wskazanym użytkownikiem oraz autoryzować swoją rozmowę numerycznym kodem wykorzystanym do rezerwacji terminu badania. Istnieje możliwość anulowania umówionej wizyty i umówienia innego dogodnego terminu badania. Dany kod może być wykorzystany wyłącznie jeden raz. Ważność kodu to sześć miesięcy (pół roku) od daty zakupu. W przypadku podania danych osobowych z inicjatywy badanego anonimowość rozmowy uznaje się za zachowaną. Badanie trwa do 30 minut. Po upływie tego czasu rozmowa może zostać przerwana w przypadku nieuzasadnionego przedłużania rozmowy przez badanego, nawet jeżeli test nie został zrealizowany w całości. Zaleca się, aby badanie było realizowane w spokojnym, cichym otoczeniu, z bardzo dobrym zasięgiem sieci komórkowej, dającym możliwość pełnej koncentracji na rozmowie. Zaleca się również, aby w trakcie. trwania testu nie wykonywać innych czynności, aby móc skupić się wyłącznie na badaniu.

Test trwa maksymalnie 30 minut. Po tym czasie rozmowa zostaje zakończona.

Regulamin wizyty dostępny jest po wybraniu przycisku pobierz

Jak przebiegać będzie badanie?

  • Zaplanuj dogodny termin i zadbaj o komfortowe warunki, w których będziesz chciał przeprowadzić anonimowe badanie używając formularza poniżej. Zapamiętaj lub zapisz kod - będzie potrzebny przy rozpoczęciu badania.
  • W umówionym terminie wykonaj połączenie telefoniczne na numer 32 256 81 49 lub połączenie komunikatorem Skype z użytkownikiem szpitalPsycholog. Dla autoryzacji podaj ponownie swój kod. Odpowiedz na zestaw pytań zadanych przez psychologa. Kod jest ważny maksymalnie przez 10 minut po umówionym terminie badania. Jeżeli nie zadzwonisz (nie połączysz się), kod przepadnie.
  • Wysłuchaj podsumowania badania oraz komentarz psychologa bezpośrednio po zrealizowanym badaniu - jego wynik nie jest w żaden sposób rejestrowany i przechowywany.

1. Wprowadź kod

Aby przeprowadzić badanie w postaci rozmowy telefonicznej konieczny jest zakup karty z kodem. Kartę można wykorzystać samemu lub przekazać dowolnej osobie. Wszystko jest bezpieczne!

Kartę można zakupić w  cenie 50zł w sieci sprzedaży Grupy EMC Szpitale.

Jeśli chcesz ustalić albo sprawdzić wcześniej ustalony termin rozmowy wystarczy, że podasz tutaj kod płatności, którego jeszcze nie wykorzystałeś.

Ten kod został już wykorzystany, ale możesz sprawdzić termin wizyty wybierając przycisk Pokaż termin.

BE4760F4-11DA-448C-A723-3DDD7AF64455 Created with sketchtool.

2. Wybierz datę i godzinę rozmowy

BE4760F4-11DA-448C-A723-3DDD7AF64455 Created with sketchtool.
Wybierz dostępną datę spośród wyświetlonych powyżej
Wybierz godzinę spośród wyświetlonych powyżej
4848411D-00A9-42ED-85E8-41B5F1BAE0AF Created with sketchtool.

3. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin badania

Zapoznaj się z regulaminem - pobierz

4. Potwierdź rezerwację

Jeżeli dane terminu poniżej są poprawne, wybierz przycisk Zarezerwuj termin.

Kod płatności

Wybrany termin

godz.
Rozmowa potrwa maks. 30 minut

Platforma testysenioralne.pl powstaje w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne — II konkurs. Umowa o dofinansowanie nr IS-2/54/NCBR/2015.